در جستجوی لبخند

در جستجوی لبخند

هر چیز که در جستن آنی ،آنی...

نويسنده :بهار
جمعه ۱۴ خرداد ۰۰

هیچوقت فکر نمیکردم دیگه توی وبلاگ ننویسم... 

اما خب الان دیگه توی وب نمینویسم ...

دلیل خاصی نداره ...حالم خوبه خیلی خوب...

هنوز مجردم و سینگل و هنوز هم مشکلات محل کار رو دارم حالا به نوع دیگه ای.

مشکلات همیشه و همه جا هستن این ماییم که باید از پسشون بربیاییم.

ممنونم که توی مسیر تغییرم همراهم بودین و نوشته هامو خوندین...

دوست نداشتم بدون خداحافظی برم...

اگر بتونم میخونمتون و هرپستی رو بخونم کامنت میزارم حتما...

خدا رو چه دیدین شاید بازم برگشتم...

خدانگهدار.

نويسنده :بهار
يكشنبه ۲۲ فروردين ۰۰